Aktuality

 • Otevřený dopis profesních organizací sdružujících sociální pracovníky

 • Hodnoty sociální práce, které vyznáváme: Poslání:

  Posláním RAROSP je rozvíjet odbornou úroveň, kvalitu a společenskou prestiž profese a oboru sociální práce prostřednictvím spolupráce, výměny zkušeností a příkladů dobré praxe mezi vzdělavateli v sociální práci, profesními organizacemi sociálních pracovníků a jejich zaměstnavateli.

  Cíle:

  Formulovat společná odborná stanoviska k aktuálním tématům rozvoje sociální práce.
  Podporovat rozvoj a kvalitu celoživotního vzdělávání v sociální práci.
  Předávat nové poznatky široké odborné veřejnosti.

  Schváleno Radou pro rozvoj sociální práce v Praze dne 14. 10. 2008.

  učebna

  © 2011 Rada pro rozvoj sociální práce